Toplumsal gelişme nedir?

Toplumun bütün olarak değişmesi ve gelişmesi